Materialitet, brus och uppsplittring

Materialitet-brus-och-Uppsplittring-Dokbild Materialitet-brus-och-Uppsplittring-1 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-2 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-3 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-4 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-5 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-6 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-7 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-8 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-9 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-10 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-11 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-12 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-13 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-14 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-15 Materialitet-brus-och-Uppsplittring-16

 

Grupputställning i Konstforum. Norrköping 2011. Tillsammans med Angela Duran Jofré, Maria Sivander, Linda Jansson och Samuel Sander.

http://www.folkbladet.se/kultur-noje/odesmattad-odyss-i-collageform-pa-konstforum-5832175.aspx
http://www.kultursidan.nu/?p=3010

 

<<prev  next>>