Konstnärlig gestaltning SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

[unitegallery Allvarldensdjur]

All världens djur
2014

Konstnärlig gestaltning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum (VHC). Uppsala. Verket är beställt av Statens Konstråd.
Innefattar screentryckta Glas, Skulptur och Film. Glasen löper längst sidorna på vänster och höger sida genom hela byggnadens ljusgård.
Filmerna infällda i väggen på vänster och höger sida. Skulpturen i glasmonter är placerad på en rund sittgrupp.
På montern ett månlandskapsliknande tak av yesmonite med Brons figur monterad. Utanför montern på sittgruppen Brons djur placerade.

Mer info. Statens Konstråd: http://www.statenskonstrad.se/konst/all-varldens-djur

[unitegallery allvarldensdjurvideo]

<< prev  next>>