Attraktion och Repulsion

Attraktion-och-Repulsion-1 Attraktion-och-Repulsion-2 Attraktion-och-Repulsion-3 Attraktion-och-Repulsion-4 Attraktion-och-Repulsion-Dokbild

 

Grupputställning i Ahlbergshallen, Östersund 2014. Tillsammans med Lina Bjerneld och Samuel Sander.

Verkets titel: ”Sökningsfält”
Teckning i blandteknik presenterades tillsammans med videoinstallation där filmen utgick från teckningen.

 

 

<< prev  next >>